czytelnik 03.04.2005 14:45

Jan Paweł II mówił o sobie "Jestem dłużnikiem Matki Najświętszej". W wypowiedzi telewizyjnej osoba duchowna (chyba biskup w czasie czuwania na Jasnej Górze) stwierdziła, że JPII był niewolnikiem NMP. Proszę przybliżyć, co to określenie może oznaczać, jak je rozumieć, czy jest dopuszczalne.

Odpowiedź:

Coż w takim stwierdzeniu może być niedopuszczalnego? Być sługą Maryi, to służyć Bożej sprawie (Maryja nazwała siebie służebnicą Pańską). Być może słowo "niewolnik" komuś dziś źle się kojarzy, ale "oddanie się w niewolę Maryi" to zwrot mający pokazać, jak bardzo ktoś chce jej (a przez to i Bożą) wolę pełnić...

J.