kami 03.04.2005 14:08

Słyszałam że w jednej z ksiąg Starego Testamentu jest przepowiednia dotycząca pontyfikatów wszystkich Papieży (jest informacja o każdym z nich) Czy to prawda? Jeśłi tak w której Księdze?

Odpowiedź:

Nie jest to w żadnej księdze Starego Testamentu, ale w przepowiedni Malachiasza (nie w księdze proroka o tym imieniu!). Tyle że jej tekst pojawił się kilkaset lat po śmierci owego świętobliwego męża...

J.