Chris 02.04.2005 12:32

Z pewnością padłło już pytanie o powstrzymywanie się w piatki od potraw mięsnych. Chciałbym się dowiedzieć od którego roku życia nakaz ten obowiązuje (do którego roku - 75 lat?). Czy niedotrzymanie tego jest grzechem ciężkim? Czy samo podawanie gościom (którzy mają przecież wolną wolę) to też grzech? Poadrawiam - K. H.

Odpowiedź:

Prawem o wstrzemięźliwości związane są osoby, które ukończyły 14 rok życia. Górnej granicy nie wyznaczono. Natomiast do postu zobowiązane są osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60 roku zycia.

Zasadniczo jedzenie w piątek mięsa nie jest grzechem ciężkim, chyba że wynika z pogardy dla Kościoła. Nie powinno się jednak częstować w piątek gości mięsem czy kiełbasą, licząc że sami zdecydują. Imprezę można zorganizować w inny dzień, albo udać się po dyspensę do proboszcza miejsca, w którym przyjęcie się odbywa.

J.