24.02.2005 00:23

Prorocy zapowiadali Mesjasza, ale czy mówili, że Mesjaszem będzie sam Bóg (bo Syn Boży to przecież prawdziwy Bóg)

Odpowiedź:

Prorocy wyraźnie o takiej możliwości nie mówili. Sam jednak Jezus wskazuje na takie teksty Starego Testamentu, w których jest On pokazany jako ktoś więcej niż człowiek. Proszę przeczytać Mt 22, 42-46:

Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zadał im takie pytanie:Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? Odpowiedzieli Mu: Dawida. Wtedy rzekł do nich: Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi: "Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje". Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem? I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć. Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej Go pytać.

J.