21.02.2005 10:07

Czy są ludzie, którym Bóg nie dał łaski wiary? Czy też dał ją wszystkim, tylko nie wszyscy z nią współpracują? Wielu ludzi niewierzących mówi o sobie "widocznie Bóg nie dał mi łaski wiary" - pewien ksiądz powiedział tak o mnie (bo mam problemy z wiarą), i takie stwierdzenie bardzo mnie zaskoczyło, bo znaczyłoby to, że Bóg mnie nie kocha, skoro akurat mi poskąpił tej niezbędnej do zbawienia łaski. A jeśli Bóg daje ją wszystkim - to czy wszyztkich obdarza wystarczającymi zdolnościami współpracy z tą łaską? Jeśli tak - to dlaczego wielu dobrych ludzi (o złych nie mówię), nie wierzy w Boga?

Odpowiedź:

Odpowiadający nie jest w stanie na Twoje pytanie sensownie odpowiedzieć. To ile łask otrzymaliśmy jest tajemnicą znaną Bogu. Czasami potrafimy to ocenić sami, czasami widzimy trochę u innych, ale pewności nigdy mieć nie będziemy. Na pewno jednak sądzeni będziemy z tego, co otrzymaliśmy. Jest taki piękny tekst biblijny (Łk 12, 47-48)

"Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą".

Jeszcze jedno: łaska, także wiary, może być człowiekowi dana różnorakimi drogami. Może to być spotkanie z jakimś człowiekiem, przeczytanie książki, wychowanie w chrześcijańskiej rodzinie albo jakiś inny Bogu wiadomy sposób. Na pewno jednak ci, którzy zostali ochrzczeni już w tym sakramencie ją otrzymali. Jednak - jak to zostało powiedziane na początku - wszystko to zna tylko Bóg i jemu trzeba zostawić sąd...

J.