wujo44 12.02.2005 12:57

Po spowiedzi jako pokutę mam odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W modlitwie tej znalazłem takie zdanie - " Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata." Zob. http://www.katolicka.alleluja.pl/tekst.php?numer=1539 http://www.sanktuarium.krakow.pl/polski/04d.html
Jak grzeszny człowiek może Bogu ofiarować Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa ? Jak ja mogę ofiarować Bogu jego Syna ? Jak ja mogę ofiarowac krew Jezusa Bogu ? Jak człowiek może ofiarować Bóstwo Bogu ? U Jana 3:16 napisano - " Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał ... " , Rzym 8,32 " On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał ... " . Przecież to Bóg dał, ofiarował Jezusa, jak ja mogę Jego dać ? Jak spełnić warunek dobrej spowiedzi - skoro mam ofiarować Ojcu, tzn. co mam zrobić ?

Odpowiedź:

Zobacz TUTAJ

J.