a.s. 08.02.2005 22:49

czy 19. marca jest dnirm pokuty?

Odpowiedź:

Ostatnio różne autorytety autorytatywnie się wypowiadały, że 19 marca nie jest dniem pokuty...

red.