kasia 07.02.2005 17:28

Po wzdględem wiary czym się różnią katolicy od protestantów ?

Odpowiedź:

Problem w tym, że protestanci to nie jeden Kościół, a wiele różnych wyznań chrześcijańskich. Wymienić wśród nich można np luteran, kalwinów, prezbiterian baptystów, metodystów, zielonoświątkowców, tzw. Kościoły wolne i wiele wiele innnych. Nie sposób tego wszystkiego porównać. Można jedynie wskazać na zasadnicze różnice. I tu pojawia się jednak problem. Trzeba pamiętać, że niektóre z wysuwanych różnic wcale w gruncie rzeczy różnicami nie są. To panujący przez stulecia duch polemiki sprawił, że akcentowaliśmy jedną czy drugą sprawę, choć tak naprawdę, po głębszej analizie okazuje się, że jesteśmy bliżej siebie, niż się to wydawało.

Zasadniczym problemem, który poróżnił katolików i wszystkich protestantów (trzeba pamiętać, że Kościoły protestanckie nie powstały jednego dnia, a raczej był to długotrwały proces) była kwestia usprawiedliwienia. Była, bo parę lat temu katolicy i luteranie (a więc najstarsza gałąź protestantyzmu) podpisali wspólną deklarację o usprawiedliwieniu. Jej tekst znajdziesz TUTAJ

Okazało się, że w tej kwestii obie strony skłonne są posługiwać się fałszywymi stereotypami: katolicy zarzucając protestantom odrzucenie znaczenia dobrych uczynków, protestanci przypisując katolikom twierdzenie, że dobre czyny mają możliwość same w sobie dać człowiekowi zbawienie. Deklaracja pokazuje, że powinniśmy odrzucić takie spłycanie tematu. Niestety, do dziś spotkać można wielu takich, którzy istnienia tego dokumentu jeszcze nie przyjęli do wiadomości.

Podobnie jest właściwie w kwestii źródeł wiary. Katolicy wcale nie kwestionują, że Pismo Święte powinno być jej podstawą. Mówią tylko, że jest ono częścią Tradycji. Protestanci zaś, zwłaszcza ci o bardziej okrzepłej historii, też rozumieją, że nie można czytać Pisma Świętego w oderwaniu od nauki pierwotnego Kościoła.

Jeśli coś dziś różni katolików i ewangelików (luteran, a więc protestantów), to raczej kwestia sakramentów (katolicy przyjmują 7, protestanci 2 - tylko chrzest i Eucharystię). I tu jednak sprawa nie jest tak ostra. Luteranie nie uznając bierzmowania za sakrament, mają jednocześnie konfirmację. Katolicy mają też opory z uznaniem wazności sprawowania Eucharystii w Kościołach protestanckich, z powodu braku sukcesji apostolskiej, a co za tym idzie prawdziwego kapłaństwa...

Podsumowując: różnic jest sporo. Trzeba jednak pamiętac, że wszyscy wierzymy w tego samego Trójjedynego Boga, ufamy Synowi, który nas odkupił, łączy nas jeden chrzest. Ostrze najzagorzalszych sporów zostało juz stępione. Trzeba cierpliwego szukania tego co łączy, wyjaśniania różnic i oczyszczania się ze wzajemnych uprzedzeń...

Odpowiadający proponuje jeszcze zajrzeć TUTAJ i TUTAJ

Jest taka ciekawa książka "Porównanie wyznań" wydane przez Konsystorz Kościoła ewangelicko-reformowanego. Można próbowac ją gdzieś zdobyć...

red.