Zosia 07.02.2005 09:17

Jestem osobą poszukującą, dawniej chrześcijanką, teraz troszkę zagubioną. Wielokrotnie pytałam różnych ludzi o to, dlaczego chrzecijaństwo uważa Jezusa za Boga. Argumentów było wiele, w tej chwili nie są istotne, w każdym razie każdy uznawał za oczywiste, że sam Jezus się za Boga uważał. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej - nie można by było uznać za Boga kogoś, kto sam się za Boga nie uważał. A tymczasem trafiłam ostatnio na pewną książkę, napisaną przez dominikanina, wykładowcę Pisma świętego, profesora - a zatem osoobę, która zdecydowanie zna się na Piśmie świętym, niż ja sama. I jestem co najmniej zdziwiona jej treścią. Przytoczę recenzje: "Profesor stawia pytanie, (...)"Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem?". Jednakże jak twierdzi, lektura aktualnej literatury biblijnej, dotykającej tego zagadnienia, nie prowadzi do jednoznacznego wniosku. Analizując Ewngelię św.Jana, autor szuka odpowiedzi na postawione pytanie i zastanawia się, czy Jezus istotnie miał głęboką świadomość swej Osoby, jką Mu przypisuje Ewangelista". Przecież jeśłi nie jesteśmy pewni tego, czy Jezus uważał Siebie za Boga, to nasze uznawanie Go za Boga po prostu traci sens. A zatem nie ma sensu chrześcijaństwo. Mam rację?

Odpowiedź:

Proszę przeczytać samą ksiązkę, a nie jej recenzję. Chrześcijanie od zawsze wierzyli w bóstwo Chrystusa, czego wyraz znajdujemy w Pismie Świętym. Wielokrotnie o tym pisaliśmy... Na przykład TUTAJ i TUTAJ

J.