Adam 06.02.2005 16:14

Sakralny (duchowy) wymiar życia ludzkiego.

Odpowiedź:

To zadanie? Zobacz i potraktuj jako źródło tekst zamieszczony TUTAJ

J.