Zosia 06.02.2005 14:33

Czy chrześcijanin lub chrześcijanka (celowo to rozróżniam bo spotkałam się z taką wypowiedzią właśnie na temat kobiet) MUSI cierpieć, by zostać zbawionym/zbawioną? Czy bez cierpienia nie zostanie zbawiony/zbawiona?

Odpowiedź:

Nie musi. Cierpienie lub jego brak nie zależy od człowieka, ale zewnętrznych okoliczności. A człowiek zbawia się dzięki przyjęciu zbawienia wysłużonego przez Jezusa, potwierając to przyjęcie swoimi czynami, a nie dzięki cierpieniu....

J.