Rafał 02.02.2005 14:47

Gdzie w Piśmie Świętym znaleźć wskazania dotyczące moralności?

Odpowiedź:

Pismo Święte nie jest traktatem teologicznym. Wskazania moralne można znaleźć w różnych księgach, w różnych miejcach. Najważniejszym, dla chrześcijanina zbiorem takich wskazań będzie Kazanie na górze (w Ewangelii Mateusza, rozdziały 5-7)

J.