hethor 21.01.2005 08:38

dlaczego tak ważne było wyrażenie "współistotny Ojcu" w wyznaniu wiaru. chyba troche rozumiem o co chodzi, ale dlaczego tak sie o to kłócili i to nie tylko arianie ale wszyscy biskupi zebrani na soborze w Nicei???

Odpowiedź:

Słowo "homousios" - współistotny - jest słowem filozoficznym (nie biblijnym), które weszło do języka teologii. Użyte zostało dla podkreślenia równości Ojca i Syna; tego, że jest On "Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego". Arianie odrzucali tę prawdę, dlatego sprzeciwiali się takiemu określeniu relacji miedzy Ojcem a Synem (na Soborze w Nicei Ariusza poparło tylko dwóch biskupów). Dla popierających ortodoksję (a sprzeciwiających się użyciu tego pojęcia) mogło chodzić o fakt, że było pojęciem niebiblijnym i że wcześniej nieco inaczej je pojmowano. W sporze z modalizmem (sabelianizmem) odrzucono używanie tego pojęcia jako określenia numerycznej jedności Ojca i Syna (że nie ma odrębych Osób Boskich)...

J.