Ola 16.01.2005 18:19

"Od czasów papieża Grzegorza VII wyłącznie biskupom Rzymu przysługuje nazwa „papież” (papa - ojciec). Przedtem nazywano tak wszystkich biskupów. " Zatem kiedyś nie było prymatu papieża? Czemu więć mamy uznawać papieża jako widzialną głowę Kościoła?

Odpowiedź:

W Encyklopedii chrześcijaństwa odpowiadający znalazł wzmiankę, że tytuł ten zastrzezono biskupowi Rzymu już w IV wieku...

Kwestia nazywania biskupa Rzymu papieżem ma tylko pośredni związek z prawdą o jego prymacie. Bo w gruncie rzeczy nie tytuł jest tu istotny, ale bycie następcą św. Piotra, któremu to, jak wierzy Kościół katolicki, Pan Jezus dał w Kościele szczególną władzę. Czytamy o tym u św. Mateusza (16, 18-19):

"Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

Więcej o Piotrze i jego byciu biskupem Rzymu znajdziesz TUTAJ

J.