smutna 08.01.2005 12:00

Jeśli kapłan lub osoba duchowna zostawia kapłaństwo lub swój stan czy to znaczy że Bóg juz nie bedzie mu błogosławił i czy jest w tym gorszy od innych? Jeśli tak to dlaczego?

Odpowiedź:

Porzucenie kapłaństwa jest jakąś niewiernością wobec powołania. Powołania, które Bóg potwierdził poprzez udzielenie sakramentu. Sąd w tej sprawie należy jednak zostawić Bogu. Trudno za Niego się wypowiadać. Nie można mówić Mu, jaki ma mieć do tych ludzi stosunek... On wie najlepiej co i jak. Przecież on kocha także grzeszników.

J.