alchomik 06.01.2005 15:51

CZy dziecko jest w stanie popełnić grzech ciężki?
Np. grzech ten był poważny, wykonany dodrowolnie, ale dziecko nie wiedziało, że to jest grzech, za to miało świadomość, że jeśli jego rodzice się o tym dowiedzą, będą źli. Czy w takim przypadku popełniło grzech ciężki?

Odpowiedź:

Bardzo trudno na tak postawione pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo czego sprawa dotyczyła. Po drugie, ile owo dziecko miało lat. Nie wiemy więc, czy dziecko powinno już wiedzieć, że postępuje w danej kwestii źle. Chyba jednak wiedziało, skoro zdawało sobie sprawę, że rodzice będą źli. Czy do tego stopnia, że mogło popełnić grzech ciężki? To trudno ocenić.

Trudno też odpowiedzieć na pytanie, na ile w ogóle dziecko może odpowiadać za swoje postępowanie. Niektórzy twierdzą, że dzieci nie mogąc popełniać grzechów ciężkich i w związku z tym nie muszą się też spowiadać. To zapewne przesada, gdyż dzieci jednak wiedzą co robią. Na pewno warto, by ze szczególnie złych czynów sie spowiadały. Po to, by budzić poczucie odpowiedzialności za popełniane czyny i wdrażać w praktykę spowiedzi.

Praktyczne rozwiązanie problemu jest następujące: sąd w pełni prawdziwy i sprawiedliwy zawsze należy do Boga. Także odnośnie do czynów dorosłych. My nie powinniśmy zbyt łatwo szukać usprawiedliwienia. Dziecko powino więc wyznać ów grzech w sakramencie pokuty. Podobnie jak mający tego typu wątpliwości dorośli.

J.