TTT 05.01.2005 20:54

Co to znaczy, że Duch Św. zacieni Maryję, skoro Ojcem Jezusa jest Bóg-Ojciec i dlaczego - co z tego wynika - Maryja jest Oblubienicą Ducha Św. a nie Ojca ( mówi się, że jest Cóką Ojca ) ? Jeśli Trójca Św. jest nierozdzielna, to Jezus mógł być ojcem dla Siebie Samego i czy był jednocześnie w niebie i na ziemi ?

Odpowiedź:

1. W teologii mówimy o "dwakroć narodzonym": "Z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem". Mówiąc o poczęciu z Ducha Świętego przez Maryję mamy na myśli te drugie narodziny. Boga nazywamy Ojcem (Jezusa) ze względu na to pierwsze. Dodajmy jeszcze jedną, istotną rzecz: mówiąc o zrodzeniu Syna przez Ojca "przed wszystkimi wiekami" mamy na myśli nie faktyczne rodzenie, w sensie takim, że był czas, gdy Syn Boży nie istniał, ale równość natury Ojca i Syna...

2. Trójca jest nierozdzielna, jeśli nie zachodzi przeciwstawność relacji. W tym wypadku występuje.

W Katechizmie (253-255) tak o tym napisano:

Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: "Trójcę współistotną". Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: "Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury". "Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą".

Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. "Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny" (quasi solitarius). "Ojciec", "Syn", "Duch Święty" nie są tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, ponieważ te Osoby rzeczywiście różnią się między sobą: "Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn". Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: "Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi". Jedność Boska jest trynitarna.

Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach. Rzeczywiste rozróżnienie Osób Boskich - ponieważ nie dzieli jedności Bożej - polega jedynie na relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku do innych: "W relacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna; gdy mówimy o tych trzech Osobach, rozważając relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, czyli substancję". Rzeczywiście, "wszystko jest (w Nich) jednym, gdzie nie zachodzi przeciwstawność relacji". Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu".

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg