Lidia 08.12.2004 11:51

Chodzi mi o link, Piąta Ewangelia - Libiszewski Piotr

Odpowiedź:

W poprzednim pytaniu chodziło, czemu się tej Ewangelii nie głosi? Chodzi o Ewangelię Tomasza? Kościół nigdy nie uznał tej Ewangelii za kanoniczną, czyli napisaną pod natchnieniem Ducha Świętego. W jednej z wczeniejszych odpowiedzi tak o sprawie napisano:

"Pismo Święte Nowego Testamentu powstało jako zbiór ksiąg przestawiających autentyczną naukę Jezusa. Nauka ta była najpierw przekazywana jedynie ustnie, a dopiero potem została spisana. Kościół w Ewangelii Tomasza nie rozpoznał swojego nauczania. Zobaczył natomiast poglądy gnostyków. Dlatego nie uznał jej za swoją... Dodajmy, Ewangelia Tomasza powstała dopiero w II wieku. Nie może więc pretendować do uznania za pismo Apostoła Tomasza...
Dodajmy może jeszcze: gnostycyzm wnosił w chrześcijaństwo elementy, które obce były wszystkim wcześniejszym autorom biblijnym. Trudno było więc uznać to za autentyczna naukę Jezusa".

J.