Michał 05.12.2004 18:29

Chciałem jeszcze wrócić do niedzielnych Nieszporów.
A mianowicie napisaliście mi że Psalmy które wyśpiewuje się podczas tego nabożeństwa są zaczerpnięte z Pisma Świętego, a konkretnie z Księgi Psalmów. I ja tego nie rozumiem bo np. Psalm 110 pt. „Chrystus (Mesjasz) Królem i Kapłanem” w Piśmie i w Skarbczyku to nie ten sam Psalm. Owszem, jest on podobny ale nie identyczny.
Druga sprawa to Magnificat z Ewangelii Łukasza – Rozdział 1 wiersze 46 – 56. W Piśmie Magnificat mamy przecież :”jeden” (w pozostałych 3 Ewangeliach przecież go nie ma) a w Skarbczyku mamy 3 wersje. Nie rozumiem tego.

Odpowiedź:

Oba problemy sprowadzają się do kwestii tłumaczenia. Chodzi o to, że ten sam tekst można różnie przetłumaczyć, na co wskazuje choćby wielość przekładów Biblii na język polski. I nie chodzi nawet o to, że każdy tłumacz przedstawia co innego, ale że używa róznych słow, innej skłądni na przedstawienie tego samego. Czasami takie porównanie róznych tłumaczeń daje lepsze zrozumienie tego, co przedstawia oryginał. W przypadku Psamów i Magnificat dochodzi jeszcze do tego problem z tłumaczeniem poezji. Można ją tłumaczyć dosłownie (zazwyczaj tak się to robi we współczesnych przekładach). Wtedy czytelnik często nie widzi, że ma do czynienia z poezją (i próbuje ją rozumieć dosłownie). Można też starać się zachować poetycki charakter utworu z pewnym uszczerbkiem dla wierności tekstowi oryginalnemu. Stąd wielość i różnorodność tłumaczeń...

J.