Michał 03.12.2004 20:56

Czy to prawda że Chrześcijanie rozpadli się na kościół Katolicki (do którego ja należę) oraz na protestantów i na prawosławnych. Kiedy to było i w jakich okolicznościach to się stało? Odpowiedź może być krótka. I czy w wyniku tego rozpadu powstały inne kościoły (oprócz katolików, prawosławnych i protestantów). A cha – ewentualne podziały wśród prawosławnych i protestantów mnie nie interesują.

Odpowiedź:

Oczywiście jest to prawda. Schizma między Wschodem a Zachodem (rozpad na Kościół prawosławny i katolicki) stała się faktem w roku 1054, choć początkowo wydawało się, ze to kolejny mało istotny spór między Rzymem a Bizancjum który zakończy się jak wcześniejsze. Okoliczności tego wydarzenia skrótowo wyjaśniono w notce encyklopedycznej, którą znajdziesz TUTAJ

O protestantach możemy mówić od czasu reformacji, czyli od mniej więcej 1517 roku (więcej o niej znajdziesz TUTAJ ). Trzeba jednak pamiętać, że nie ma jednego Kościoła protestanckiego. Od samego początku mówimy o Kościołach protestanckich (np. luteranie, kalwini itd.).

J.