Małgosiunia 08.11.2004 20:11

co to jest odpust zupełny?

Odpowiedź:

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Zupełny daruje ową karę całkowicie. Cząstkowy odpuszcza jej część... Trzeba dodać, że niedoskonałe spełnienie jednego z warunków opustu - braku jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego - sprawia, że zamiast odpustu zupełnego zyskujemy cząstkowy...

J.