kryśka 08.11.2004 15:07

Podobno istnieje dogmat nieomylności papieża. Ale jak to odnieść np do papieża Pawła III który odnowił Inkwizycję, albo do Leona X który chcąc odbudować Bazylikę św Piotra wprowadził handel odpustami???

Odpowiedź:

Na temat handlu odpustami niedawno w tym dziale pisano... Ale jeszcze raz...
Odpusty związane są z wypełnieniem pewnych pobożnych czynów. Może to być nawiedzenie kościoła w dniu święta patronalnego, udział w rekolekcjach, w drodze krzyżowej itp (wykaz znajdziesz TUTAJ ). W czasie trwania Roku Jubileuszowego można było go otrzymać za nawiedzenie chorego. Chyba jedynym pobożnym czynem, za który nie ma odpustu, jest przekazanie pieniędzy na jakiś zbożny cel. A przecież jest to czasami naprawdę wielka sprawa. Tyle tylko, że złosliwi mówili wtedy o handlu. Nieważne, że chodzi o datek nie dla konkretnej osoby, ale na zbożny cel. Bo rzeczywiście danie komuś łaski za pieniądze na handel wygląda...

Wyjaśnijmy teraz: papież jest nieomylny jedynie w sprawach wiary i moralności, to znaczy jeśli naucza o sprawach dotyczących wiary i moralności i podaje swoje nauczanie jako nieomylne. W innym przypadku jego nauczanie nie jest traktowane jako nieomylne...

J.