Karolina 28.10.2004 16:43

Skoro adwentyści uznają Maryję za wzór życia i wiary, dlaczego nie praktykują np. pielgrzymek pieszych do Częstochowy?

Odpowiedź:

Adwentyści zapewne widząc w Maryi wzór godny do naśladowania, unikają jakichkolwiek form oddawania jej czci.

J.