Mandi 09.10.2004 15:55

Jak odkryć swoje powołanie i te znaki ze np. JEzus wzywa mnie na swojego pasterza owiec!???

Odpowiedź:

Carlo Caretto powiedział kiedyś, by nie zaśmiecać nieba pytaniami "Panie, jakie moje powołanie". Trzeba kochać, a kochając każdy z nas odnajduje je. Jeśli hipotetyczne powołanie do kapłaństwa odczuwałbyś jako pragnienie zaszczytu, to lepiej do seminarium nie wstępuj. Jeśli odnajdujesz w tej drodze możliwość najlepszego służenia bliźnim, to zapewne takie jest właśnie Twoje powołanie. I pamiętaj, że rysem charakterystycznym powołania do kapłaństwa jest umiłowanie Eucharystii i sakramentu pokuty...

J.