Anka 09.10.2004 12:29

Czy to prawda, że Mateusz Ewangelista musiał znać tekst Ewangelii Św. Marka albo że obaj korzystali z tego samego źródła??

Czemu o tym katecheci w ogóle nie mówili mi na lekcji religii (jeżeli to prawda). No bo w sumie jest to podejrzane że Mateusz który znał Jezusa, był apostołem przecież samego Jezusa !! sam nie umiał napisać ewangelii o Nim?? I że nie napisał wszystkiego o Jezusie. Dziwne.

Odpowiedź:

Teza która przedstawiłaś w pytaniu jest dziś wśród biblistów dość powszechnie przyjmowana. Warto jednak zwrócić uwagę, że o ile trudno nam powiedzieć na ile Marek trzymał się owego hipotetycznego wcześniejszego źródła, o tyle możemy powiedzieć, że Mateusz potraktował go dosyć swobodnie. Wystarczy porównać odpowiednie fragmenty obu (oraz trzeciej, Łukaszowej) Ewangelii. Trzeba też przypomnieć, co napisał niegdyś w swoim komentarzu do Ewangelii Marka J. Gnilka, a co jest odwołaniem się do oficjalnej nauki Kościoła w tym względzie: napisanie Ewangelii polegało przede wszystkim na spisaniu tradycji ustnej, a nie redagowaniu jakiegoś istniejącego wcześniej tekstu. Nie można uważać Ewangelistów za mało oryginalnych redaktorów. Wprost przeciwnie: do zastanego materiału (pisanego) podeszli w sposób twórczy...

Jak wynika z powyższego nie trzeba się martwić, że Mateusz pomógł sobie w napisaniu swojej Ewangelii czymś, co już napisał kto inny. Aby zobaczyć rzeczywistą skalę problemu trzeba po prostu obie Ewangelie porównać. I pamiętać o owym ustnym nauczaniu, które zapewne też miało wypracowane pewne schematy. Przy okazji: żadna z Ewangelii nie jest biografią Jezusa. Raczej autorzy tak je ułożyli, by uwypuklić jakieś przesłanie. Ewangelia Mateusza często bywa nazywana Ewangelią Mesjasza i Jego Kościoła, Ewangelia Marka Ewangelią Jezusa Chrystusa Syna Bożego, a Ewangelia Łukasza Ewangelią historii zbawienia... Znając nauczanie Jezusa każdy autor nadał swemu dziełu własne piętno...

J.