nata 07.10.2004 12:39

dlaczego kobieta była traktowana jak rzecz w czsach Jezusa. dlaczego 9 i 10 przykazanie mówi o tym.

Odpowiedź:

Najtrudniej odpowiada się na pytania, których autor zakłada coś, co nie jest prawdą...

1. W Biblii przykazania te brzmią:

"Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego" (Wj 20, 17). Podobnie jest w księdze Powtórzonego Prawa 5, 21.

Z czego wyciągasz wniosek, że 9 i 10 przykazanie traktuje kobietę jak rzecz? Przecież nie napisano "żadnej inne rzeczy" ale "żadnej rzeczy"...

2. Mojżesza, któremu Bóg dał przykazania i Jezusa dzieli z 1200 lat.

3. Jeśli chcesz znać prawdę o traktowaniu kobiet w czasach biblijnych to nie pozostaje ci nic innego, jak przeczytać samą Biblię, gdzie jest mowa o wielu wspaniałych kobietach i o tym, jak mężczyźni się do nich odnosili. Możesz też zajrzeć do jakiejś książki, które ten temat porusza. Na przykład "Życie w Palestynie w czasach Chrystusa" (autor Henri Daniel-Rops). Możesz ją nawet kupić, choćby TUTAJ

J.