SALOME-A 02.10.2004 21:21

Kto udziela odpowiedzi na pytania; osoba swiecka czy konsekrowana ?

Odpowiedź:

J., najczęściej odpowiadający na pytania, jest osobą świecką. Jeśli ma wątpliwości konsultuje się z kapłanem lub innymi specjalistami...

J.