04.07.2004 12:13

Czy kapłan może uczestniczyć we Mszy św. jako jeden z wiernych, tzn. nie stojąc przy ołtarzu, nie odprawiając Mszy św. ale uczestnicząc w niej tak jak świeccy?

Odpowiedź:

Tak. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kapłan tak zrobił.

J.