X 03.07.2004 18:41

Dlaczego Pan Bóg toleruje działalność szatana?Przecież kiedyś go zniszczy. Dlaczego nie teraz?

Odpowiedź:

Kościół nie uczy, jakoby szatan miał kiedyś przestać istnieć. Raczej chodzi o jego "unieszkodliwienie". Bóg już to zrobił przez zwycięstwo swojego Syna. On pokonał śmierć, grzech i szatana. Jezus dał temu wyraz nie tylko zmartwychwstając, ale także czyniąc wcześniej wielkie cuda: uzdrawiając chorych, wskrzeszając umarłych, wypędzając złe duchy czy ułatwiając ludziom życie przez pomoc w codziennym utrzymaniu (rozmnożenie chleba); Jezus pokazał, że niszczy dzieła szatana.
Jednak póki co Bóg pozwala szatanowi udawać, że jeszcze nie został pokonany. Powodów takich Jego zamysłów nie znamy. Być może Bogu zależy na tym, by jak najwięcej ludzi mogło zaistnieć i osiągnąć wieczne szczęście w niebie...

J.