W.K 03.07.2004 18:05

Przychodząc na świat nie umawialiśmy się z Panem Bogiem,że będziemy żyli według jego zasad. Czy w takim razie mam pecha, że nie jestem chrześcijaninem?

Odpowiedź:

Wiara jest łaską. Każdy sam odpowiada nie tyle za samą wiarę lub jej brak, ale za współpracę z tą łaską. Ktoś, kto jej nie otrzymał, nie może być winy jej odrzucenia. Ktoś kto ją odrzucił, nie może twierdzić, że nie ma w nim winy. A pełną prawdę w tej materii zna tylko Bóg. Warto przytoczyć w tym kontekście słowa Jezusa (Łk 12, 47-48)

"Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą".

J.