katolickaRYBAwierząco-wątpliwa 04.06.2004 14:41

Dlaczego wolno modlić się o śmierć ale nie wolno jej sobie zadać, to tak jakby modlić się o wiarę ale nie móc być wierzącym = NIELOGIKA :)

Odpowiedź:

Bóg jest Panem życia i śmierci człowieka. Nam dał przykazanie, byśmy nie zabijali. Modląc się o śmierć decyzję zostawiasz Jemu. Zabijając się zmuszasz Go do przyjęcia Twojej woli...

J.