sonia 03.06.2004 19:35

Czy zwierzęta po śmierci tak jak ludzie idą do nieba?

Odpowiedź:

Najprawdopodobniej zwierzęta nie mają nieśmiertelnej duszy, więc bezpowrotnie giną...

J.