lektor 03.06.2004 10:25

Jakie i jak kapłani mogą zdobywac tytuły od magistra?

Odpowiedź:

Po magisterium można uzyskać licencjat z teologii (to w teologii tytuł wyższy od magistra) kończąc odpowiednie studia i broniąc pracę. Następnym stopniem, na podobnych zasadach, jest doktorat. Potem można uzyskać tytuł doktora habilitowanego pisząc pracę habilitacyjną. Tytuł profesora otrzymuje się w uznaniu całokształtu dorobku naukowego...

J.