Marcin 01.06.2004 13:55

Biblijny wąż jest uznawany jak symbol. Czy można tak traktować Adama i Ewe.

Odpowiedź:

J. St. Synowiec, w swojej książce "Na początku" pisze o kategorii "osobowości zbiorowej". "Dla semity słowo to (Adam) oznacza równocześnie Adama i ludzkość, (...) jednostkę i zbiorowość rodzaju ludzkiego" (Tamże, s. 193). Obrazując to pojęcie podaje przykłady innych tego rodzaju jednostek: los Kaina - tułacza jest jednocześnie losem Kenitów, wędrowny tryb życia Izmaela jest jednocześnie losem Izmaelitów itp...

J.