Zosia 08.05.2004 14:12

CZemu Bóg powołał do kapłaństwa wyłącznie mężczyzn? CZy to znaczy że dla Niego kobiety są gorsze? I czemu św.PAweł w jednym z listów apostolskich nakazuje kobietom milczeć na zgromadzeniach chrześcijan? A jeśli chcą się czegoś nauczyć to mają zapytać w domu swoich mężów? Zaczynam się zastanawiać czy wg. chrześcijaństwa nie jestem - jako kobieta - czymś w stylu "gorszej wersji" człowieka.

Odpowiedź:

Powołania do kapłaństwa nie można odczytywać w kategoriach gorszy - lepszy, bo przecież zależy od woli Boga. Równie dobrze mężczyźni mogliby się oburzać, że zostali pozbawieni przez naturę możliwości rodzenia dzieci. To też można przecież odczytywać jako Bożą niesprawiedliwość. Wyroki Boże są niezbadane. Ale wydaje się, że trochę racji miała pewna wielka kobieta, która zapytana o tę sprawę miała powiedzieć, iż tylko jedna kobieta mogła powiedzieć "to jest Ciało Moje". W przypadku mężczyzn przenośny sens tych słów jest oczywisty...
A jeśli chodzi o milczenie kobiet w zgromadzeniu, to jest to - ja tłumaczą egzegeci - sprawa tamtej epoki, dziś właściwie już przebrzmiała...

J.