Michał 07.05.2004 19:54

Ktoś się mnie spytał – chodzisz do kościoła więc mi powiedz po co Bóg posłał swojego Syna? Dlaczego Syn Boży musiał się narodzić i umrzeć? No i nie umiałem dać konkretnej odpowiedzi. Może Serwis Wiara ją zna?

Bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie.

Ps. Dziękuję Panu katechecie J. za odpowiedź odnośnie „Pasji”

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Wyznaniu wiary:
"On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem" oraz "Ukrzyżowany również za nas (...)" Jezus stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, aby nas zbawić. Aby być pierwszym człowiekiem posłusznym aż do śmierci Ojcu i przez to otworzyć nam zamknięte bramy nieba...

J.