Rafaello 29.04.2004 19:14

Jak kościól katolicki ustosukowuje sie do koncepcjo kreacjonistow jako przeciwnikow teorii ewolucji.

Odpowiedź:

Można przyjąć, że spór między kreacjonistami a ewolucjonistami dla treści wiary jest - wbrew pozorom - mało istotny. Bóg stworzył bowiem świat razem z prawami przyrody. Także tymi odpowiedzialnymi za ewolucję...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg