Asia 23.04.2004 21:03

Co znaczy kochać Boga ?

Odpowiedź:

Pan Jezus powiedział: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania" (J 14,15). A święty Jan potem przypomniał: "Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała" (1 J 4, 12). Bo rzeczywiście, przykazaniem Jezusa jest kochać bliźniego tak jak On nas umiłował: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12) On oddał za nas życie...

J.


Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg