19.04.2004 20:44

na czym polega chrzest dzwonów i jaka jest rola chrzestnych

Odpowiedź:

Dzwonów się nie chrzci, ale błogosławi. Szczegóły tego obrzędu przedstawiono w Księdze błogosławieństw (1032-1051). Może on się odbywać podczas Mszy (po homilii) albo osobnego nabożeństwa. Modlitwa błogosławieństwa brzmi:

Błogosławimy Cię, Panie, Ojcze Święty. Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby przez Krew przelaną na krzyżu zgromadził ludzi, rozproszonych z powodu rany grzechu, i aby jako jeden Pasterz prowadził i karmił wszystkie owce, zgromadzone w jednej owczarni.
Prosimy Cię, Boże, niech Twoi wierni na głos dzwonu rado­śnie podążają do kościoła, trwają w nauce Apostołów, w bratniej zgodzie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Niech się stają jednym sercem i jedną duszą na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, Ty od początku świata przemawiałeś do ludzi, wzywa­łeś do zjednoczenia z sobą, pouczałeś ich i udzielałeś im zba­wiennych napomnień. Ty swojemu słudze, Mojżeszowi, po­leciłeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami do zwoływania ludu. Ty pozwalasz swojemu Kościołowi odlewać spiżowe dzwony, by wzywały Twój lud na modlitwę.
Pobłogosław ten nowy dzwon i spraw, niech wierni, któ­rzy słuchać będą jego głosu, wznoszą serca do Ciebie. Goto­wi do udziału w radościach i troskach braci, niech spieszą do kościoła, doświadczają w nim obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do Ciebie zanoszą swoje błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Obrzęd ten nie przewiduje funkcji "chrzestnych"...

A. J.