19.04.2004 19:50

Czy mogą przyjmować sakrament chorych osoby przewlekle chore na choroby psychiczne bez względu na wiek i
a) bez grożącego im niebezpieczeństwa śmierci , i
b) w przypadku tendencji samobójczych?

Odpowiedź:

W tej kwestii wiele zależeć będzie od roztropnej opinii duszpasterza. Człowiek ten bowiem albo musi być świadomy swoich czynów albo przynajmniej można o nim słusznie przypuszczać, że gdyby był zdrowy, to by o ten sakrament poprosił.
W obu przypadkach o które pytasz można tego sakramentu udzielić (przy spełnieniu warunku o którym wyżej). W drugim wydaje się to wręcz mocno wskazane....

Ciekawy artykuł na temat posługi wśród osób znajdujących się w szpitalach psychiatrycznych można znaleźć na stronie:

http://www.kuria.gliwice.pl/wtpmo/start.php?numer=6&art;=8


J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg