16.04.2004 06:57

Jeśli człowiek jest kaleką, niezdolnym do podjęcia współżycia, to nie dostanie ślubu, choćby się kochali i chcieli np. adoptować dzieci ? Proszę o wytłumaczenie Kanonu i dlaczego jest tak ważna różnica - trwała niezdoloność dokonania stosunku małżeńskiego (zakaz małżeństwa?) a niepłodność (nie wzbrania zawarcia małżeństwa ).

Odpowiedź:

Problem jest trudny i wymaga podejścia bardzo roztropnego, a także szanującego naturalne prawo każdego człowieka do zawarcia małżeństwa. Faktycznie kanon o impotencji mieści się w 12 przeszkodach małżeńskich. Ochrania on jeden z podstawowych elementów małżeństwa, jakim jest prokreacja, czyli przyjęcie potomstwa - jest to jeden z naturalnych celów małżeństwa. Bardziej jednak na ten kanon trzeba patrzeć od drugiej strony, tzn. od strony sytuacji po zawarciu małżeństwa, gdy zostają naruszone prawa jednej ze stron, tzn. kiedy okazuje się, że druga strona jest niezdolna do współżycia i przekreśla prawo tej drugiej strony do posiadania własnego potomstwa i współżycia. Wtedy jest możliwe orzeczenie nieważności małżeństwa. Przy czym trzeba wtedy udowodnić, że przeszkoda jest uprzednia i trwała, a więc pewna.
Paragraf 2 kanonu 1084 mówi: Jeśli przeszkoda niezdolności jest WATPLIWA nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa ani też orzekać jego nieważnońci. I stąd proboszcz spisujący protokół bardziej przykłada wagę do tego, aby dać szansę nupturientom zrealizować ich naturalne prawo - skoro są świadomi tych trudności ze współżyciem; nie bedzie grzebał w tym, jak oni to będą robić, tylko pozwoli im zawrzeć ślub. W razie poważnych wątpliwości, że współżycie na pewno nie jest możliwe (np. paraliż), może się z problemem zwrocić do Kurii, a ta powinna roztopnie problem rozwiązać.
Każdy przypadek trzeba badać oddzielnie. Dopuszczenie ludzi do małżeństwa powinno się przede wszystkim opierać na ich naturalnym prawie do zawarcia małżeństwa, a co do kanonu o impotencji, to winno się oprzeć na wątpliwości, czy oni rzeczywiście w żaden sposób nie będą mogli do współżycia doprowadzić. Nawet lekarze bardzo rzadko wydają orzeczenie, że impotencja jest pewna, tzn. trwała i nieuleczalna - w większości wypadków istnieje wątpliwość, a więc szansa na to, by kanon ten nie zabraniał zawarcia małżeństwa.

M.G.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg