14.04.2004 08:45

Dlaczego Maria Magdalena zwróciła się do "ogrodnika" "Panie" , skoro Żydzi nie mogą wzywać Imienia Pana?

Odpowiedź:

To jakieś nieporozumienie: Żydzi powinni wręcz wzywać imienia Pana (Ps 105, 1: Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia , głoście dzieła Jego wśród narodów! ). Nie powinni jednak tego robić w sprawach czczych, wręcz obraźliwych dla Boga (Pwt 5,11: Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy).
Żydzi nie wymawiali imienia Bożego Jahwe i zastępowali go w mowie słowem "Pan"...

J.Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg