M 12.04.2004 17:09

Jaki sens ma modlitwa prośby? Bóg jest przecież dobry i sam wie najlepiej czego nam potrzeba. Czy możemy zmienić wolę Boga modlitwą?

Odpowiedź:

Pan Jezus powiedział (Mt 7, 7-11):
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Z tych słów wynika, że Boże zamiary, przynajmniej w sprawach mniejszej wagi, nie są nieodwołalne i że możemy wpływać na Jego wyroki. Dodajmy jednak: jako wszechwiedzący Bóg na pewno przewidział nasze prośby i mógł je w swoich planach uwzględnić.

Jest jeszcze jedna rzecz: prosząc uczymy się rozumieć, czy dana rzecz jest dla nas rzeczywiście dobra; uczymy się, czy powinniśmy o tę rzecz prosić...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg