GJ 10.04.2004 15:51

Czy można zawrzeć sakrament małżeństwa z osobą, która z przyczyn fizycznych (np. kalectwo) nie jest w stanie podjąć współżycia seksualnego?

Odpowiedź:

Niezdolność do podjęcia współżycia seksualnego jest przeszkodą uniemożliwiającą zawarcie małżeństwa.

Prawo kanoniczne tak stanowi (kanon 1084)

§ 1. Niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego uprzednia i trwała, czy to ze strony mężczyzny czy kobiety, czy to absolutna czy względna, czyni małżeństwo nieważnym z samej jego natury.

Dalej czytamy:

§ 2. Jeśli przeszkoda niezdolności jest wątpliwa, czy wątpliwość ta jest prawna czy faktyczna, nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa ani też, dopóki trwa wątpliwość, orzekać jego nieważności.

§ 3. Niepłodność ani nie wzbrania zawarcia małżeństwa, ani nie powoduje jego nieważności, z zachowaniem przepisu kan. 1098.

Możesz też zajrzeć TUTAJ

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg