Paweł 09.04.2004 07:12

Kim jest i jaką funkcję spełnia w Kościele wikariusz generalny?

Odpowiedź:

Wikariusz generalny to osoba (biskup pomocniczy lub kapłan), która w określonych prawem kościelnym sytuacjach sprawuje w imieniu biskupa diecezjalnego władzę wykonawczą.

J.