07.04.2004 20:19

Czy zerwanie KWC bez poinformowania ich o tym jest grzechem ciężkim?

Odpowiedź:

Nie. Przystąpienie do Krucjaty jest dobrowolnym zobowiązaniem, którego nie popiera się żadną przysięgą. Dobrze jest więc takiego zobowiązania dotrzymać, ale złamanie go nie jest grzechem, a już na pewno nie ciężkim...

J.