07.04.2004 17:55

Czy jako siostra ponoszę jakąś winę moralną, że brat zawarł niesakramentalny związek ze świadkiem Jehowy?

Odpowiedź:

Każdy człowiek sam odpowiada za swoje czyny. Nie możesz odpowiadać za to, co zrobił brat. Chyba, że w jakiejś konkretnej sytuacji byłabyś współsprawcą czynu (np. namawiałabyś do zła, zmuszała do niego itp).

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg