Michał 07.04.2004 06:27

Szczęść Boże

Dziękuję Panu katechecie J. za przesłanie odpowiedzi o odpustach:)

1) Czym dla katolika powinna być komunia św., bo ksiądz w kościele mówił, że komunia to TYLKO SYMBOL?!

2) Ponadto ksiądz mówił, że to czy Jan Chrziciel rzeczywiście jadł tylko szarańczę i miód to tak naprawdę NIE WIADOMO, ŻE TAK RZECZYWIŚCIE BYŁO. Trochę mnie to zaniepokoiło – przecież to napisał Ewangelista. Proszę mi to wytłumaczyć, dlaczego ksiądz w to „nie wierzy”?

3) Jeżeli to, że Weronika wytarła twarz Panu Jezusowi to tylko legenda, to dlaczego ksiądz o tym mówi w kościele, śpiewamy o tym pieśni podczas Drogi Krzyżowej ......... Jeżeli nie jest to potwierdzone w Ewangelii, to dlaczego to robimy?????

4) Jeżeli obejrzałbym jeszcze jeden raz film „Pasja” i gdybym zadał jeszcze pytania, gdybym czegoś nie rozumiał, to czy mogę liczyć na odpowiedź pana katechety bo już jeden raz zadawałem pytania z tego zakresu?

5) Gdybym podkradł mamie pieniądze na ten film (jestem na bezrobociu) a odczuwam głęboką potrzebę obejrzenia jeszcze raz tego filmu to czy to będzie grzech ciężki? Zaznaczam, że po tym filmie mama się ze mnie naśmiewała i mówiła „chyba się nie rozczuliłeś na tym filmie”, „i co ? podniecające to było?”.

PROSZĘ O PRZESŁANIE ODPOWIEDZI E – MAILEM

Ps. Acha właśnie otrzymałem siedem e – maili od Serwisu Wiara BOG ZAPŁAĆ i to jeszcze zostały wysłane bardzo późnym wieczorem, naprawdę dziękuję.

Odpowiedź:

1. O obewcności Chtrystusa pod postacią chleba i wina Kościół w Katechizmie uczy:

(1374) Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej "jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty". W Najświętszym Sakramencie Eucharystii "są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus". "Ta obecność nazywa się rzeczywistą nie z racji wyłączności, jakby inne nie były rzeczywiste, ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek".

(1375) Przez przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa staje się On obecny w tym sakramencie. Ojcowie Kościoła zdecydowanie potwierdzali wiarę Kościoła w skuteczność słowa Chrystusa i działania Ducha Świętego dla dokonania tej przemiany. Św. Jan Chryzostom wyjaśnia:

To nie człowiek sprawia, że dary stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, ale sam Chrystus, który został za nas ukrzyżowany. Kapłan reprezentujący Chrystusa wypowiada te słowa, ale ich skuteczność i łaska pochodzą od Boga. To jest Ciało moje, mówi kapłan. Słowa przemieniają dary złożone w ofierze.

Święty Ambroży mówi o tej przemianie:

Nie ma tu tego, co ukształtowała natura, lecz co uświęciło błogosławieństwo, a błogosławieństwo to większą posiada moc aniżeli natura, ponieważ zmienia samą nawet naturę. Czyż więc słowa Chrystusa, który mógł z niczego stworzyć coś, co nie istniało, nie są w stanie zmienić istniejących rzeczy na to, czym uprzednio one nie były? Nie jest bowiem czymś mniejszym stwarzać naturę rzeczy, aniżeli ją zmieniać .

(1376) Sobór Trydencki streszcza wiarę katolicką, nauczając: "Ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to; co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję Ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego Krwi. Święty Kościół katolicki słusznie i właściwie nazwał tę przemianę przeistoczeniem".

(1377) Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, a więc łamanie chleba nie dzieli Chrystusa.

2. Nie bardzo wiemy co ów księdz powiedział, a co Ty zrozumiałeś. Faktem jest, że szarańcza i miód były pokarmem ubogich, a cała scena ma pokazaćc Jana na podobieństwo proroków Starego Testamentu...

3. To legenda, która - choć byc może nieprawdziwa - pokazuje nam jaką postawę powinniśmy wobec Jezusa przyjąć.

4. Tak

5. Proszę nie zabierać pieniędzy mamie. Lepiej po prostu poprosić. Może przy okazji skłoni ją to do przemyśleń...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg