Karol 09.02.2004 14:00

Czy mozliwe jest zeby psychologia glosila poglady sprzeczne z nauka Kosciola katolickiego?

Odpowiedź:

Może tak się zdarzyć. Chociażby dlatego, że zajmujący się psychologią mogą mieć wizję człowieka niezgodną z chrześcijańską antropologią. Wtedy ich ocena pewnych zachowań człowieka może być zupełnie inna niż chrześcijańctwa (choćby np. w sferze seksualności, gdzie opinie Kościoła i części psycholgów są inne). Poza tym psychologia jest nauką, w której trudno o jednoznaczne rozwiązania. Stąd dość częste błędy (np. do niedawna część psychologów, psychiatrów twierdziła, że w człowieku może zamieszkiwać kilka osób).

J.