wit 06.02.2004 07:37

Czy jest wyznaczona górna granica wieku dla ministrantów, po przekroczeniu której nie mozna juz służyc?

Odpowiedź:

Nie ma takiej granicy.

red.